GEPEC, EdC

GEPEC, 35 ANYS EN DEFENSA DE LA NATURA.

El GEPEC-EdC, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya és una organització de defensa i estudi de la natura, una associació sense afany de lucre que neix l’any 1985 amb el nom de Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes  del Camp.
L’any 1999  entra a formar part de la Federació Ecologistes de Catalunya i des de l’any 2005 és declarada entitat d’utilitat pública.
Des del GEPEC-EdC parteixen tres vessants sota una mateixa finalitat:
-         les activitats de coneixement de l’entorn, divulgació i sensibilització ambiental
-         les  activitats de defensa ambiental
-         les activitats de millora ambiental sobre el territori

En la primera vessant queda englobat tot allò que fa referència als estudis i a l’educació ambiental.
Pel que fa a la defensa del medi ambient, fa referència a les campanyes que es porten a terme per a defensar el medi ambient i la salut de les persones o bé en la defensa d’algun espai. Des d’aquesta vessant també es pretén reivindicar una nova manera de veure el consum dels recursos naturals.
Les activitats de millora fan referència a restauracions, neteges, plantades, etc.
Les formes de col·laborar amb el GEPEC-EdC són fer-se soci/a de l’entitat, participant en les activitats que promou, formant part del voluntariat per a portar endavant alguna tasca concreta o colaborar amb la pròpia gestió de l’entitat.    

ACTIVITATS DEL GEPEC-EdC
Són moltes les activitats que s’han realitzat en aquests 25 anys d’història recorreguts i es faria impossible resumir-ho en poques línies, per això només se’n nombren algunes de les activitats de les que actualment tenen més interès, bé per ser més innovadores o bé per que estan del tot assentades en el si de l’entitat. 
Una mostra són les següents:

ANEM D’EXCURSIÓ
Programa d’activitats que es ve realitzant any rere any des de 1990 amb l’objectiu principal de donar a conèixer el patrimoni natural. Es realitza durant tot l’any i inclou  xerrades, cursos de diferents durades i també accions de voluntariat, amb temes diversos tots ells relacionats amb l’estudi del medi ambient i la pràctica d’un estil de vida més sostenible.
La constància en l’organització dóna estabilitat a aquesta oferta oberta a tota la ciutadania i és una bona plataforma per a conèixer l’entitat i els seus objectius des d’una vessant alhora lúdica i educativa. Es pot consultar la programació a l’Agenda del GEPEC-EdC accessible al web.


ACTIVITATS DE L’ESPAI NATURAL DELS MUNTANYANS - GORG.
Fa una bona pila d’anys que el GEPEC-EdC en té cura, estudia i divulga els aspectes més rellevants d’aquest espai de la platja natural de la costa de Torredembarra, Creixell i Roda de Berà.
Entre les activitats que realitza s’inclouen neteges, seguiments naturalístics, activitats lúdiques, jornades de voluntariat,...els últims treballs s’han basat en quatre espècies existents a la zona com són el ratapatxet (ratpenat), posidònia, sargantana cua-roja i corriol camanegre.
També es compta amb voluntaris internacionals provinents del Servei de Voluntariat Europeu (SVE) que tenen per objectiu principal col·laborar en la conservació dels Muntanyans-Gorg fent el seguiment naturalístic de diferents espècies dels Muntanyans també dediquen el seu esforç a les finques amb les que GEPEC-EdC té Acords pel Territori.  Més info a www.gepec.cat/muntanyans


NATURA PER TOTHOM
És un projecte que té per objectiu acostar la Natura a la màxima diversitat de persones de la forma més amable i accessible possible.
Natura per a tothom intenta incloure a una part important i creixent de la població. No es parla només de persones amb discapacitats legalment reconegudes. Una part important de la gent gran té problemes de visió o de mobilitat. D'aquesta manera, per exemple, una informació escrita en cos de lletra petit no és informació. S’han experimentat millores en l'accessibilitat d'itineraris de natura, en materials i en activitats. Des d’aquest projecte s’està aprenent i compartint. Es necessita col·laboració de moltes menes perquè moltes persones puguin conèixer, estimar i defensar la natura més propera i el proper mes de juny es realitzarà un Fòrum per tal de posar en comú les diferents experiències dins d’aquest camp. Més informació a www.gepec.cat/natura


ACORDS PEL TERRITORI AMB PROPIETARIS PARTICULARS
Els Acords pel Territori (AxT) tenen l'objectiu de millorar ambientalment les finques que són objecte de l’acord i permetre al GEPEC-EdC aplicar la seva capacitat d'implicació social en la conservació de la Natura. Es signa un acord de suport mutu entre l’entitat i la propietat amb una declaració de principis mútuament compartits.
Actualment hi ha 6 finques amb AxT repartides per les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, la majoria de les finques són de tipologia agrícola i forestal.
Les activitats que més s'han realitzat en la mateixa finca són accions de voluntariat per tal de millorar-ne la biodiversitat i l’estat de conservació, consistents en plantades d’espècies autòctones, restauració de marges de pedra seca,...
A més hi ha dos projectes en marxa en algunes d’aquestes finques: un que intenta establir un banc de pol·linització mitjançant abelles i un altre de potenciació de la població de ratpenats mitjançant la protecció de les colònies i els seus refugis.

DEFENSA AMBIENTAL
L’àrea de Defensa Ambiental denuncia i atura impactes sobre el territori i la salut ambiental. S’hi realitza la tasca d’interposar-se a projectes d’impacte negatiu sobre el territori amb la força legal i social, al∙legacions, comunicats de premsa, accions directes i s’interposen denúncies tant a fiscalia com als tribunals o a les administracions competents.
També es dóna suport a plataformes en defensa del territori i a la Federació d’Ecologistes de Catalunya tot mantenint la comunicació i participant en campanyes concretes.
En alguns casos GEPEC-EdC porta denunciant amb nombrosos èxits conflictes com la implantació de grans centrals eòliques, abusos urbanístics, el malbaratament de recursos naturals, les agressions al medi natural, la contaminació i els accidents químics, entre molts altres temes.
Les denúncies i al·legacions es fan en solitari o conjuntament amb d’altres entitats i plataformes afectades, amb les quals també s’ofereix assessoria tècnica per portar endavant l'oposició a conflictes ambientals.
Entre d’altres organitzacions el GEPEC-EdC forma part de la CANC que és la Coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, que s'oposa a la instal·lació del cementiri de residus radioactius al nostre territori, com també ha fet la majoria de la seva població.

CONTACTE: GEPEC-EdC
C/ Prat de la riba, 18 2n 43201 REUS
Telèfon 977331142